17 Mayıs 2008 Cumartesi

Kur’ân ve meâl ve tefsiri alırken şu hususlara dikkat ediniz:

Müslümanlar Müslümanlar Müslümanlar!...Kur’ân ve meâl ve tefsiri alırken şu hususlara dikkat ediniz:


(1) İcazetli bir din alimi tarafından yazılmış olsun,
(2) Bu âlim, müfessirlik ehliyetine sahip bulunsun,
(3) Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunda ve çizgisinde bulunsun,
(4) Mezhepsiz ve reformcu olmasın,
(5) Diyalogcu ve hoşgörücü olmasın.
(6) Mason Afganîci olmasın.
(7) Tefsire ve meâle kendi kafasından, heva ve re’y mahsulü fikir ve görüşler koymasın.
Muhammed Esed’e Allah’tan rahmet diliyorum, taksiratının afv edilmesi için dua ediyorum. Esed kesinlikle müfessir değildir. Mühtedi olmak, çok geniş bir kültüre sahip bulunmak, zeki olmak tefsir yazmak için yeterli şartlar değildir. O bir fikir adamıdır. Vaktiyle Cenevre’de basılan ve sonra bir heyet tarafından tedkik edilen ve nüshaları kağıt fabrikasına gönderilerek imha edilen bir “Tefsir bi’l-heva ve’r-re‘y” nasıl oluyor da Türkiye’de yayınlanıyor ve halkımıza, gençliğimize sunuluyor?Ben bir Müslüman olarak dinimi Esed’den öğrenmem. M.Şevket Eygi/Zehirli org