9 Haziran 2008 Pazartesi

Mustafa Çelik, Ali Şeriati ve M.Kutub

MUSTAFA ÇELİK : "Saray Molları" adlı kitapta tasavvufi hayatın öncüleri "seydalara" edebe uygun ifadeleri kaybeden Çelik; eserlerini karışık kaynaklardan derlerken, mezhepsizlerden de alıntılar yapmış olmak yüzünden güven vermiyor.LA isimli kitabında da Kutub'a, Mevdudi'ye, Teymiyye'ye, Şevkani'ye, (Rh.a) yani Rahmetullahi aleyh-Allah Rahmet eylesin, razı olsun- diyebilme ve bu isimlerle birlikte; Ali Şeriati, Ebu Zehra, Ali Ünal, Hamidullah ve Kardavi gibi, reformculardan nakillerde bulunmaktadır.
İyi niyetli olması yeterli olmuyor. Bu kaynaklar hususunda kendisini uyarmayı uygun buluyoruz..
Uluhiyet ve rububiyet tevhidine haliyle bu isimleri okuduğu için takmış..İnşallah Türkiye'deki müslüman halkı bu yüzden kâfir olarak görmüyordur ! İmam-ı Azam (Rh.a) efendimize reformcular gibi Ebu Hanife demesi, Peygamberimizi (Sallahu Aleyhi Vessellem) sürekli olarak mübarek has isimleri ile yazmaları da bir edep hatasıdır. Cesur çıkışlar yapan M. Çelik'e ehl-i sünnet çizgisinde kalması için duacıyız.

MUHAMMED KUTUB : Seyyid Kutub'un kardeşi ve ne yazıkki aynı yolda.."İnhiraf çizgisi" adlı makalesinde özetle : Nihayet İslam Osmanlıların kaydından kurtulup, bağımsızlığını kazanarak, ileri atılmaya başladı.Özellikle bu atılış hicazda vehhabilik, Sudan'a Mehdi'nin yönettiği mehdilik hareketlerinde görülmektedir.(!) Bu iki hareket İslam’ın asıl gücünü ve ilerleme istidadını yeniden kazandıracak nitelikteydi.(!)İslam’daki bu mutlu gelişmeyi gören..(!)"

O'na göre Osmanlı fıkıh ve ictihadı durdurmuş. Ehl-i sünnet ve özellikle Osmanlı düşmanıdır.''Düzeltilmesi gereken Kavramlar'' kitabının daha 12. sayfasında " Bu dini Kitab, sünnet ve selefi salihinin hayatlarından anlamayı" şart koşarak, sapıkların şablonunda olduğunu itiraf etmiştir.Teymiyye'den alıntılar yapar ve Seyyid Kutub gibi, kitabını ayet ve hadislerle, tefsir kaynağı vermeksizin doldurur.Sh:118'de müslümanların başıboşluğundan reformcular şikayet ediyorlar diyerek reformculara arka çıkmıştır. Bu kitabı okuyan, "kelime-i tevhidin gerekleri" gevelemesine göre, neredeyse dünyada müslüman yok sanır.

ALİ ŞERİATİ : Hazreti Osman radıyallahü teala anh efendimiz için haşa "yağmacı bir kafir’’ diyebilen, "Allah gerçek bir Janustur" [1]-haşa- ( iki yüzlü Roma putu) sözünü edebilen bu kuduz için başka delil isteyenden şüphe ederiz. 1998 hac mevsiminin sonunda Kanal 7 haberlerinde bu herifin kitapları ve sözlerinden nakiller yaparak övülmesi ilginçtir. Laikçiler tarafından müslümanlardan olduğu söylenen bir TV'nin ne adına bizim sesimiz olduğu düşünülmesi gereken bir husustur. Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinden uzak; Seyyid Kutub'ların, H.Karaman'ların hürmet gördüğü, baş tacı edildiği kanallar ve yayınların gafleti affedilmez hatalardandır. Bu zındık herifin kitaplarından ve onu övenlerden uzak durmak iman kurtarmaktır!


[1] Ali Şeriati, İslam-Şinasi adlı kitabı, ayrıca M.Şevket Eygi, Milli Gazete. sh:2, 10 Kasım 1995

Şeriati hakkında son bilgileri buradan okumak gerekir.