16 Mayıs 2008 Cuma

Ebubekir Sifil hocamıza bir soru sorduk!

Can Cenk, Zehirli Org, ve Canfm.info adına Muhterem Ebubekir hocamıza:Bugünün Türkiyeli Müslümanı dini bilgi ve alt yapıya sahip olmak için dünyamızda olan yada ayrılan hangi alimlerin eserlerini okumalıdır, diye bir soru yönelttik. Bunca yoğunluğuna rağmen sağolsun hocamız zaman ayırıp aşağıdaki kısa sohbetle bizlerin gönüllerini hoşnut ettiler.Zira bunun yanında kendilerinden hiçbir yerde yayınlanmayan bir de fotoğraf istirham ettik. Onu da geri çevirmediler.İşte hocamızın tavsiyelerinden bir bölüm:
'' Aziz kardeş;
Bu sorunuzun, okuyucunun bilgi ve algı seviyesi, eğilimleri ve Arapça bilip bilmediği göz önünde bulundurularak cevaplandırılması lazım. Ancak yazdıklarının anlaşılmadığı hep söylene gelen birisi olarak bu tesbite bi hakkın riayet edip edemeyeceğim konusunda size garanti veremiyorum.
Yine de sorunuzu cevapsız bırakmış olmamak için ve –Arapça bilmeyen– ortalama okuyucuyu dikkatte tutarak şunları söyleyebilirim:
Hayatta olanlar:
İsmail Çetin
Prof. Dr. Cevat Akşit
Hüsnü Aktaş (Yusuf Kerimoğlu)
Mahmut Toptaş
Mehmet Emin Er
Abdullah Büyük
Ali Nar
Yusuf Özcan
Ali Küçüker

Vefat etmiş olanlar :
Mustafa Sabri Efendi
Elmalılı Hamdi Yazır
Ömer Nasuhi Bilmen
Mahmut Sami Efendi
Mehmet Zahit Kotku
Bediüzzaman Said Nursi (bilhassa Tahsiye yayınları tarafindan nesredilen eserleri )
(Rahmetullahi aleyhim)

Mülahazalar:
1. Zikredilen isimler ilk akla gelenlerdir. "Bunlar dışında kalanlar arasında okunması gerekli kimse yoktur" diye düşünmek doğru değildir. Yoğun bir mesai arasında hemen akla geliverenlerden oluşturulan bu liste mutlaka geliştirilmelidir.
2. Arapça veya başka dillerde eser vermiş –gerek berhayat, gerekse müteveffa– olan ilim ehli burada zikredilmemiştir.
3. Türkçe dışındaki dillerde eser vermiş olup da eserleri dilimize çevrilmiş olanlar da burada zikredilmemiştir.
3. Sıklıkla karşılaştığımız "kitap tavsiyesi" talepleri bizi, Daru'l-Hikme olarak bir "okuma programı" hazırlamaya sevk etti. Söz konusu programda yer alacak telif/tercüme eserler listesi nihai şeklini aldığında ilan edilecektir.''