24 Mayıs 2011 Salı

Sorulara cevaplar.(Dinar,ehl-i beyt, namaz)

( buna denk malı olanı zengin addetmiştir, böyle birine zekat verilemez.''

Namazı ezan okunur okunmaz kılmıyorum,
mahsuru var mıdır ?

Aslında bu soruya uzunca bir zaman ve yazı gerekir.Daha fazla bekletmemek için özetle ayet yada hadislere girmeden (ki nette bu konuda çok yazı bulabilirsiniz) biraz kelam ilminden hareketle: Sizi çok sevdiğiniz biri (eş, anne, mürşid..) yada Vali, Başbakan..çağırsa, si
z hemen gitmezlik yapabilir misiniz? Ya da siz o davetten çok sonra -nefsinizin müsaadesi mucibince- davete icabet etseniz çok büyük bir ayıp ve saygısızlık olmaz mı? Çağıran Hz.Allah celle celalüh. Çağırılan bahtiyarsa yalnızca bir kul..Bunca nimetleri veren için her an namazda olmalıdır.Biz bu imtihan alanına namaz kılmak için gönderildik.Nasılki yeryüzü bu ümmete mescid kılındı, bunu iyi tefekkür etmek lazım. Öyle de dünya hayatını mescid, yaşantıyı da namaz eylemek en birincil eylemimiz/düşüncemiz olmalıdır.Namaz kul olmaktır.Dosdoğru ve kişiyi kötülüklerden alıkoyan namaz..

Buhari'de (2449) Hz. Enes (ra) 'dan şu nakledilir :'' Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam devrinde mevcut olan şeylerden (kelime-i şahadet dışında) hiç
birini artık göremiyorum.
Kendisine : '' Namazı da mı ?'' diye itiraz edilince, Hz. Enes (ra) efendimiz : '' Namaza da ne yaptığınızı bilmiyor musunuz ? Öğleyi akşama yakın kılmadınız mı? '' buyurur.

Bu hadise bile namazın ehemmiyetini anlamaya yetmelidir. Daha fazla bilgi muteber tefsirlerden okunmalıdır.

Ashabı kiramla ilgili nakillerinizi okudum, ya ehl-i beyt ?

Ashab-ı Kiram hazeratı ile ilgili mezkur nakillerimde bu kadar ağır ve tehdit edici ikazlar olursa, varın siz ashab-ı kiramdan çok daha yakın ve önde olan ehl-i beytin kadr-ü kıymetini. Bu konuda da muteber sitelerden detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben üşenmeyeyim geçenlerde bitirdiğim
(şahsıma hediye edilen) bir kitaptan çok hoşuma giden yeri sizinle özetleyerek paylaşayım:

''..Yine birgün Hz.Cebrail, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda bulunuyordu. Henüz küçük olan Hz.Hasan ya da Hz.Hüseyin'den biri dedelrinin yanında vahiy meleğini Hz.Dihye suretinde görünce diğer kardeşini de çağırarak, Hz.Cebrail'in dizlerine oturup, birisi ellerini Hz.Cebrail'in (as) koynuna soktu.
Efendimiz
aleyhissalatü vesselam bu durumdan utanıp engellemek istedi. Fakat Hz.Cebrail :

''Ya Resulallah niçin sıkılıyorsunuz. Hz.Fatıma teheccüd namazı kılarken ya da uykusundayken Hak Teala beni gönderir ben onların beşiklerini sallarım. Böylelikle namaz zamanı anneleri namazını rahatça eda ederdi, uyku zamanı da uykusundan uyanmamış olurdu.''

Hz.Dıhye (ra) sefere çıkar dönüşünde Hz.Hasan ve Hüseyin efendilerimize hediyelerini koynunda getirirmiş. (Ehl-i Beyt İmamları, Siraceddin Önlüer, Semerkand yay.sh:31-32 ) İşte ehl-i beytin Allah (cc) katındaki yerine bir işaret..

Dua eder, dualar beklerim.