2 Temmuz 2008 Çarşamba

üç ayların fazileti

Receb-i şerif : Dört kıymetli aydan biridir. 4 Temmuz 2008 cuma günü inşallah Recep ayının ilk günüdür.En doğrusunu Allah bilir.Üç ayların faziletlerini saymak kitaplar doldurur.Fırsat ve ganimet mevsimidir insan ömründe.Dağılan, ayalan maneviyat yeniden derlenir, güçlenir; güçlü olanlarsa cilalar feyz deryasına dalarlar. Bir âyet-i kerime meali:
''Allah’ın, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmetli] olan aylardır'' [Tevbe 36]
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. [İbni Cerir]
Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemi]
Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]
Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevab verilir. [Miftah-ül-cenne]
Allahü teâlâ Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların af oldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.[Taberani]
Receb'de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler.) [Ebu Muhammed]

Şaban-ı şerif : Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. [Nesai]
Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur. [Tirmizi]
Şaban ayında üç gün oruç tutana, Hak teâlâ, Cennette bir yer hazırlar. [Ey oğul ilmihali]
Âişe (ra) validemiz buyuruyor ki:
Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. [Buhari]

Ramazan-ı şerif: Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. [Nesai]