27 Temmuz 2008 Pazar

Tasavvuf düşmanlığı

''Osmanlı aydınları İmam Gazali ile İmam Rabbani’yi şeriat ve tarikat telakkileri için üstad ve müceddit kabul etmişler, ehl-i sünnet telakkisini bunların görüşlerine dayandırmışlardır.
Bu çağda benzer bir misyon üstlenen Necip Fazıl, İslâm kültürüyle birlikte tasavvufun da aslî kaynaklarını ortaya koymuştur. Bunlardan haberdar olmadan İslâm kültürüne ait hakkı ve hakikatleri tebliğ etmek oldukça güçtür. O yüzden kendilerini beşik uleması tavrıyla müftü-i sakaleyn görenleri gafletten uyandırmak kolay değildir. '' Mustafa Miyasoğlu