5 Temmuz 2008 Cumartesi

Üç aylar ve bid'at anlayışlar

''..Üç ayları ve kandilleri ihya amacıyla yapılan ibadetleri farz veya sünnet seviyesinde görmek ve yapmayanları kınamak da, “bid’at” olduğunu söyleyerek yapanları itham edip bu zaman dilimlerini sıradanlaştırmak da doğru değildir. Halk arasında yanlış anlayış ve uygulamalar bulunabilir; önemli olan bunları doğru değerlendirip doğruya ulaşma vesilesi kılmaktır.'' Ebubekir Sifil