7 Temmuz 2008 Pazartesi

Musa Harun ve dualar konusu..

Değerli Musa Harun kardeş yine güzel bir soruda özetle :
''İbadetlerde sayılarla sınırlama getirmek ne derce doğru, örneğin 4444 defa salavat çekip şu duaları okursan şu isteğin kabul olur gibi..Bu tür sayılar peygamber efendimizden nakledilen sayılar mıdır? Niçin bu tür sınırlamalar ve sayılar bana hiç sıcak gelmiyor? Salih amelle çekilen sayısı bilinmeyen salavat, 4444 adetle sınırlandırılımış salavattan daha değerli değilmidir? 4444 adet salavat çektikten sonra duanın kabul edeceğini kim garanti edebilir ki...4444 adet salavat sadece bir örnek zannedersem bu örnekler bir hayli çoğaltılabilir..vesselam'' diyor..
Adamın biri bir zata gitmiş ve bir derdine bir dua istemiş, o zat da, dua etmiş, adamın derdi geçince; tekrar o zata gelip o duayı rica etmiş. Ama kendisi ne kadar okuduysa muradına erememiş ve sebebini sorunca, o zat: Biz o duayı 30 yıldır okuyoruz, kabulünü çok bekledik, buyurmuş..
Elbette gönülden yapılan dualar, Allah’ın muradına uygun saate denk gelirse ne sayıların nede zamanının önemli olmadığı durumlar da başka bir konu.
Nasıl bir kasayı yada en basit e-mail açmak için doğru şifre girmek gerekiyorsa, sebepler dünyasında da, dualar zikirler belli bir disiplin, düzen içinde tertip edilmiştir.Sanırım sayılar, şifreler hakkında ayet dahi olacaktı ama aklıma gelmedi hangi surede..
Hadislerden bir kısmını bulup aşağıda sundum.
Arapça alfabede bile her harfin rakamsal karşılığı olduğu gerçeği, atomların, fiizik kanununda rakamların yeri bilindiği zaman konuya daha farklı bakılır. Ebced, vefk, cifir gibi mayınlı alanların bile temelini rakamlar, şifreler oluşturur.
Manevi aleme açılan takva/tarikat kapısı dışında, mayınlı alanlar da vardır ve bunlar bahsi geçen ebced, vefk, cifir ilimleridir.Bu yolla başka bir dünya ile irtibat kurulabilmektedir.
Bunun dışında Efendimiz Sallahu Aleyhi Vesellem’den sayılarla okunması istenen pek çok rivayet vardır ve ilk aklıma gelen Sabah namazından sonra 11 defa ihlas okuyan müslümana, Cennette bir burç verilir (ramuz) yada
üç ihlas okuyan Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevap alır buyurduğu meşhur hadislerdir ve hemen her hadis kitabında vardır.
Bunun dışında, sahabe-i kiramın Efendimiz Sallahu Aleyhi Vesellem’den özel aldıkları hediyeler, dualar; daha sonra gelen manevi büyüklerin; manevi yolla alıp, bizlere tavsiye ettikleri sayısız rakamlarla tescilli dualar vardır.
Bu konuda yazılmış kitaplar mevcut. Geniş araştırmaya dayalı kitaplar da güncellenerek yazılsa yeridir.
Kalben her an ettiğimiz dualar başka, bir iş için ısrarımızı gösteren şifresi sayılara hatta zamanlara bağlanmış belli duaları okumak başkadır. Peygamber varisi ulemanın sayılı sure yada tertipledikleri dualara önem vermek bir kazançtır.
Zaman darlığından geç ve kısa yazdım, inşallah maksat hasıl olmuştur.

***

(Her gece kırk âyet okuyan gafillerden yazılmaz.) [Beyheki]
(Şirkten uzak kırk mümin, bir müslümanın cenaze namazını kılarsa, Allahü teâlâ, muhakkak o müminlerin dualarını kabul ederek, o ölüyü affeder.) [Müslim, Ebu Davud]
(Kırk gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar. Çünkü ilim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz. İlimsiz ibadetin faydası olmaz!) [Hazanet-ür-rivayat, Müjdeci Mek.]
(Bir âlim, bir şehirden gelip geçse, onun ayak basmasının hürmetine, oradaki kabristandan kırk gün azap kaldırılır.) [R.Nasıhin]
(Kırk gün helal yiyenin kalbini Allahü teâlâ nur ile doldurur. Kalbine, nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya sevgisini, kalbinden giderir.) [Ebu Nuaym]
(Lohusa kadın kırk gün geçtiği halde, kan devam ederse, artık özürlü sayılır.) [Hakim]
(İlk tekbire yetişerek, kırk gün cemaatle beş vakit namaz kılana Cennet vacip olur.) [Ebu Ya’la]
(Fal baktıran, falcıya inanmasa da, kırk gün namazı kabul olmaz.) [Müslim](Bir lokma haram yiyenin, kırk gün duası kabul olmaz.) [Taberani]
([Kırklar denilen] Ebdaller kırk kişidir. Bunların bereketi ile düşmana galip gelirsiniz ve beladan kurtulursunuz.) [İbni Asakir]
(Yeryüzünde her zaman kırk [evliya] bulunur. Her biri İbrahim aleyhisselam gibi bereketlidir. Bunların bereketi ile yağmur yağar.) [Taberani]
(Allahü teâlânın rızası için, helali ve haramı açıklayan, kırk hadisi ümmetime bildiren, âlim olarak haşr olur.) [Ebu Nuaym] (İslam âlimleri, buna uymak için, (Kırk hadis) ismi ile hadis kitapları yazmışlardır.)
(Bir hasta, la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin kırk defa okursa, şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa, günahları af olur.) (Necat-ül-musalli)
(Kırk yaşını geçtiği halde hayırlı işleri [sevapları], kötü işlerinden [günahlarından] ziyade olmayan kişi, Cehenneme hazırlansın.) [İ.Gazali]
(Kırk yaşına girdiği halde, günahlarına tevbe etmeyenin yüzünü şeytan sıvazlayıp, "Bu artık iflah olmaz" der.) [İ. Gazali]
(Şarap içenin namazı kırk gün kabul olmaz.) [Tirmizi, Nesai]
(Namazı kabul olmaz) demek, namazı boşa gider demek değildir. Namaz borcundan kurtulur, namaz kılmakla kavuşacağı büyük sevaptan mahrum kalır demektir. Namaz kılanın, günahları bırakması kolaylaşır. İçki içen de namaza devam etmelidir.