29 Temmuz 2008 Salı

Yalan üzerine..


Bir defasında Sevgili Peygamberimize şöyle soruldu:
- Yâ Resûlallah, mü'min korkak olur mu?
- Evet olabilir. (mümkündür)
- Mü'min, cimri olabilir mi?
- Evet, olabilir. (mümkündür, yani tasdik anlamında değil, durum tesbiti)
- Mü'min yalancı olur mu, diye sorulduğunda, Efendimiz Sallahu aleyhi vesellem mübarek seslerini yükselterek ve bir rivayette 3 kere arka arkaya:
- Hayır, asla. Hayır asla, Hayır asla olamaz, buyurdular.(İmam Suyuti)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"Kul, önemsemeden ve farkına varmadan, Allahın hoşnut olduğu bir söz söyler, bu sebeple Allah onun derecesini yükseltir. Yine kul, dikkat etmeden, Allahın öfkesini gerektiren bir söz söyler de, Allah onu, o kelime nedeniyle cehenneme yuvarlar." (Buhari)
"Kişinin, kanıtsız ve dayanaksız söz söylemesi ne kötüdür."
"Haksız yere müslümanın namus ve şahsiyetine sataşmak, günahların en büyüğüdür."
"Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen, en büyük hainliktir."(Ebû Dâvud)

"Ahirzamanda yalancı deccaller olacaktır. Sizin ve babalarınızın duymadıkları hadîsleri size sunacaklar. Dikkat edin ve onlardan uzak durun da, sizi şaşırtıp saptırmasınlar." (Müslim)
"Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik cennete iletir. Kişi doğrulukta devam eder durur, sonunda, Allah katında "doğrucu" olarak yazılır.Yalan, azıp sapmaya iletir, azıp sapma ise, ateşe götürür. Kişi yalan söylemekte devam eder, sonunda, Allah katında "yalancı" olarak yazılır."(Buhari)

''İman sahibi, her hataya düşebilir. Fakat, hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez.'' (İbn Ebi Şeybe)

''Münafığın üç alameti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. Böyle kimse, Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa, oruç tutsa da münafıktır.'' (Buhari)