17 Ağustos 2008 Pazar

Okuyucu Soruları-3 / Dr.Ebubekir Sifil

Hergün yazabilmesi için zamanına bereket dilediğimiz muhterem Ebubekir Sifil hocamızın bugünkü yazısının tamamını buradan okumalısınız : ''Dipnotta da belirttiğim gibi bu rivayetin senedinde zayıf bir ravi bulunduğuna bilhassa dikkat edilmelidir. en-Nevevî gibi bir Hadis imamı bu hadis ile amel etmekte bir mahzur görmemiş ve hadiste ifade buyurulan husus tahakkuk etmiştir. Bir bu ümmetin ulemasının zayıf hadis hakkındaki tavrına, bir de modern ilahiyatçıların sahih, hatta mütevatir hadise burun kıvırmasına bakın!'' tespitinin üzerinde ne kadar çok durulsa, düşünülse azdır.