4 Ağustos 2008 Pazartesi

cenazede alkış !

''İslâmi adap içinde tekbir getirerek cenaze taşımak doğru olmadığı gibi, alkış ile uğurlamak da hiç doğru değildir. Böyle bir uygulamanın ne dinde yeri vardır ne örf ve âdetlerimizde. Olsa olsa, belki alkışlarla cenaze taşımak tekbirle götürülmesine bir tepki olarak ortaya çıkmış bir yanlışlıktır. Cenazeye yapılan görevler birer ibadettir ve sevaplı bir iştir. Hiçbir ibadette alkış olmaz ve olmamıştır. İbadet esnasında alkış yapmak İslam öncesi putperest Cahiliye Arapları’nın âdetidir. Onların bu davranışını da Kur’ân tasvip etmiyor: “Onların Kâbe’deki ibadetleri ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkârlarınızdan dolayı şimdi tadın azabı..'' (Enfal Suresi, 8:35) Mehmet Paksu