18 Ağustos 2008 Pazartesi

İmam-ı Buhari Hazretleri ve..

İsmi, Muhammed bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah’tır. Hadis ilminde yüksek derecede olup, 300.000’den fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir âlim olduğu için "İmam", Buharalı olduğu için "Buhari" denilmiş, İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. 810 (H. 194) senesinde Buhara’da doğdu. 870 (H. 256) senesinde Semerkand’ın Hartenk kasabasında vefat etti.

En büyük ve en meşhur eseri Câmi-us-Sahih, Sahih-i Buhari ismiyle de tanınır. İslam âlimleri söz birliğiyle; "Kur’an-ı kerimden sonra en sahih kitap Sahih-i Buhari’dir" buyurmuşlardır. İmam-ı Buhari bu kitabı Mescid-i Haram’da yazdı. Her hadis-i şerifi kitabına yazmadan önce istihare yapmıştır. Gusledip, Kâbe’de makâmın gerisinde iki rekat namaz kılıp, koyduğu sağlam usûllere göre sahih olduğu kesin olarak belli olan hadis-i şerifleri yazmıştır. Bu kitabı müsveddeden temize çekme işini de Medine-i münevverede Peygamber efendimizin kabri şerifi ile minberi arasında bulunan Ravda-i Mutahherada yaptı. Bu eserini nasıl yazdığını kendisi şöyle anlatmıştır: "Câmi-us-Sahih kitabına her hadis-i şerifi koymadan önce gusledip, iki rekat namaz kılıp, istihare yaptım. Ondan sonra hadis-i şerifi kitaba koydum. Bunları yapmadan hiçbir hadisi yazmadım. Bu kitabı on altı yılda tamamladım."

Sonra günümüzün koca işkembeli reformist ilahiyatçıları o mübarek hadis imamlarına, müçtehidlerimize alçakça ve edepsizce dil uzatacaklar, eserlerine şüphe tohumları ekecekler(hadisler ayıklanmalı yaftasını dillendirecekler) ve biz bu nankörleri tenkit edince de hatalı ilan edileceğiz, böyle hatalı oluşa can kurban. Bize bu dini ulaştıran sahabe, tabiin, tebe-i tabiin ve sonraki tüm nakilci ehl-i sünnet alimlerine ve bağlılarının ruhlarına İmam Buhari (ks) hazretleri vesilesi ile el fatiha..