5 Mayıs 2011 Perşembe

teslim olmak..

'' Aklı ve zekâyı sat da hayranlığı satın al. Akıl ve zekâ şüphedir. Hayranlık, bakış ve görüştür. Aklı Muhammed sallallahu aleyhi veselleme kurban et de 'Allah bana yeter'de.'' Hz.Mevlana kuddise sirruh