14 Şubat 2009 Cumartesi

Zaruri bir açıklama

Muhterem Ebubekir Sifil hocanın yazısını az önce (saat: 17:00) okudum. Müslümanlar nelerle uğraşıyoruz..!
Evet ehl-i sünnet itikadına ters ve zararlı görüşler serdedenlerin -yalnızca bu hatalı görüşlerini- tenkit etmek hem emr-i bi'l ma'ruf adına bir vazife, hem de ehl-i sünnet itikadına aidiyetin tabi bir neticesidir.

Bu noktada sapla saman birbirine karıştırılıyor.Kaş yapayım derken, gözler çıkarılıyor.

Biri Efendimiz sallahü aleyhi vesellem ve güzide ashabına (talihsizce yada alçakça dil uzatıp) tenkit ettiğini ileri sürüyorsa; bizlerin bu noktada alim olmamız gerekmiyor. Müslüman olmak ve ümmeti olduğumuz Alemlerin Övüncünü (sav) ve övdüğü ashabını bizlere savunduran bizatihi imanın kendisidir.

Bunun dışında ehl-i sünnet itikadına karşı bilerek yada bilmeyerek saldıranların beni ilgilendiren, yalnızca görüşleridir. Yukarıdaki başlık muhterem Ebubekir Sifil hocanın bugünkü Milli Gazete'deki makalesinin başlığıdır.

Yazısındaki şu satırlara aynen uymaya çalışmışımdır : "İnsanların özel hayatıyla, aile yaşantısıyla, niyetiyle, karakter yapısıyla, geliriyle-gideriyle... ilgilenmeyi, bu ve benzeri hususlar hakkında beyanlarda bulunmayı, bunlar üzerinden eleştiri yapmayı, karalama ve yıpratma kampanyası yürütmeyi çirkin ve ahlak dışı bulurum. Bu türlü "kirli" oyunlara tevessül etmeye hiçbir zaman prim vermedim, ihtiyaç duymadım. İnsanların izzet-i nefsinin rencide edilmesini hiçbir zaman onaylamadım."

Yazının tamamını okuyan, "vasat ümmet" çizgisinin neresinde olduğumuzu tekrar sorgular.
"A" şahsı reformcu görüşünden dolayı tenkit etmek başka şey, "bel altı" vurmak gibi bir çirkinlik başka şey..Hele özel yaşantısından, ahlaki durumundan bize ne..!

Ebubekir Sifil hoca gibi naif, yumuşak huylu, sabırlı, geçimli ve ism-i haslar konusunda son derece özenli/dikkatli biri için bir sitedeki uydurma yorumun sahibi; hocayı hiç tanımamış..
İşte kaş yaparken göz/gönül yıkmak tam da bu oluyor..Vebale bakar mısınız?Güya ehl-i sünneti savunuyor..

Bir şey daha var : Bu blogda da, pekçok blog gibi, bazı yazarların ismen, ehl-i sünnete uymayan görüşlerinin tenkidinden oluşan bir yekun göze çarpmaktadır. Zaten blogun amacı bu. Yani Müslümanları Allah (cc) rızası için uyarmak. Ama bu konu, hastalık derecesinde hayatımızın merkezi olmamalı ve ifrat/tefrit çizgisine ulaşmadan yapılırsa fayda sağlar diye düşünenlerdenim.

Zaten bu sebeplerden blogu yorumlara kapadım ya..Uzun tartışmaya ne zaman nede ihtiyaç var. Her görüşün müşterisi vardır. Herkese dualar ederim.Allah cümlemizi hidayet ve istikamet üzere eylesin.Amin.