17 Ocak 2009 Cumartesi

namaz..

"Allah'ın farz kıldığı beş vakit namazı kim güzelce abdest alarak vakitlerinde kılar, rükûuna ve huşuuna tam olarak riayet ederse, onu bağışlamak Allah için bir ahittir. Bunu yapmayan kimse için ise Allah'ın bir ahdi yoktur; dilerse kendisini bağışlar, dilerse azap eder." (İmam Mâlik, İmam Ahmed, Ebû Dâvûd, en-Nesâî, İbn Mâce)