6 Eylül 2008 Cumartesi

Yeni dinler tasnifi ve Müslümanların diğer dinlere bakışı / Dr.Ebubekir Sifil

Yumuşak, dönek adamlar, nankör reformistlerin cirit attığı bir düzende; Muhterem Ebubekir Sifil'lere çok ihtiyacımız var.Karamaniye mezhebi son yazılarında kendi iç dünyasının tezadında kafirleri de cehennemden çıkarabilmiştir. Bir Mahmut Aydın'ımız eksikti, onu da hocamızın bugünkü makalesinden öğrenmiş bulunuyoruz.İslam'ı demokrasyaya dönüştürmek isteyen zift adamlar kadar, ehl-i sünnet alimleri de cesur olmadıkça meydan onlara kaldı demektir:

''..Kavramların değişmesiyle değer yargıları değişir; değer yargılarının değişmesiyle de inanç ve hayat tarzları başkalaşmaya başlar. Doç. Dr. Mahmut Aydın’ın Dinsel Çoğulculuk temalı çalışmalarının, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Eğitim merkezlerinde yardımcı literatür kategorisinde esas alınması bu bakımdan endişe vericidir. Muhtemelen aynı kategoride bulunan iki farklı yaklaşımdan birini yansıtan hüviyeti ile “dengeleyici” olması düşünülmüş ise de, mikrofonu elinde bulunduranlarca “bilimsel objektiflik” kriterlerinin dahi –özellikle Sosyal Bilimler alanında– nasıl göreceli bir mahiyete dönüştüğü herkesin malumudur. Bir de mesele “Din” ve “itikad” olunca, burada daha bir hassasiyet gösterilmesi gerektiği izahtan varestedir.'' Ebubekir Sifil