9 Haziran 2011 Perşembe

Modernist Tarihselci Kur'ân Sempozyumu

Daha önce bu blogda Muhterem Ebubekir Hoca'nın ''Hangi Diyanet'' başlıklı yazısını ''Bir zındık fikirli adam daha : Ömer Özsoy'' manşeti ile vermiştik.

Dar'ül Hikme'de Ömer Faruk Tokat beyin haberi ile ayrıntıları da öğrenmiş olduk.Aynı linki Ebubekir hocanın mezkur yazısına da ekleyerek güncellediğimi duyururken bu haberle teessürümün katlandığını belirtmeden geçemeyeceğim. Aşağıda bir bölümünü iktibas ettiğim haber ne kadar düşündürücü..

Ö.Faruk Tokat, çok güzel bir başlıkla bizdekilerin, onları bile şaşırttığına delil haber üzerinde ne kadar düşünsek ve halimize ağlasak azdır. Hani son zamanlarda camilerde özürlüler için en arkada tektip ve yere monte sandalyeler/sıralar ekliyorlar ya..Dine eklemeye, monte etmeye çalıştıkları pis zehirleri ile bir ilintisi var mı acaba bu iyi niyetli hümanist girişimin diye de insan sormadan edemiyor!? Malum cumhuriyetin başlarında bazı mebusların, camilere sıralar konması ve hatta müzik aletleri gibi kiliseye çevirme istekleri ancak ezanın türkçe okunması ve yavşamış herifler eliyle mevlid derken ilahi (!) ile Kur'an okuma azaltılabilmişti!

Adam hristiyanlığın Cizvit tarikatından ve misyoner ruhlu olarak memleketimizde eğitimle ilgili bulunmasına rağmen, kafir düşüncelerde kendisini geçenlere şaşırmış! Acaba Ebubekir hocamızın yazısında sorduğu can alıcı soruya Diyanet cevap verdi mi? Diyanet İşleri başkanının değişimi ile bir şeyler değişecek mi? Yeni başkana bu mes'ele tekrar sorulacak mı? 2008'den bu yana Özsoy başka ne gibi zındıklıklar içinde Almanya'daki insanımızı zehirliyor? Bu vahim meselenin peşi bırakılmamalıdır.

Bu konuda, yeni Diyanet işleri başkanına Müslümanları protestoya davet ediyorum. Bu tipler mi Almanya'da din dersi öğretmeni yetiştirecekler. Ezherden devşirme mezhepizlerle kaynayan Avrupa'ya şimdi de zındıklar mı yerleştirilmektedir? Bunları az-çok bilen biri olarak, Avrupa'da yaşayanlara çocuklarınızı din dersine göndermeyin demişimdir. Avrupa'da din dersi seçmelidir. Biraz dini bilgisi ve almancası olan, basit bir sınavdan sonra din dersi öğretmeni olabilmektedir.

Müslümanların parası ile Diyanet vakfı, Müslümanları zehirliyor.

Eli kalem tutan herkes bunu hükümete ve diyanete sormalıdır.


"Ankara İlahiyat Ekolü", Cizvit Papazı Prof. Dr. Felix Körner'i Bile Şaşırttı / Ömer Faruk Tokat
Cizvit Teolog Prof. Dr. Felix Körner, Alman akademik çevrelerinin "Ankara Ekolü" temsilcisi olarak gördükleri Prof. Ömer Özsoy'u kıyasıya eleştirerek, "Özsoy'un Kur’ân'a tarihsel boyut kazandırma yönündeki çalışması, kitabı olan ilâhî bir dinin tefsiri olmaktan çıktı" dedi. Cizvit Teologa göre Özsoy'un Kur’ân çalışması, "herkesin kabul edebileceği, tarihsel açıdan allanıp pullanmış etik normlardan ibaret. Yani Kur’ân bir ahlâk kitabına indirgenmiş. Körner, ayrıca, dışarıdan gelen her reform girişiminin aslında Kur’ân'ın kendisinde var olan ıslahatçı potansiyeli yok ettiğini söyledi.
Cizvit teolog Prof. Dr. Felix Körner Ankara'da yaşıyor ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde "Yeni Hermeneutik Kuramlar" konusunda çalışmalar yapıyor. Kendisi aynı zamanda Ankara-Ulus'taki Katolik kilisesinin papazı ve Katolik kilisesi diyalog sorumlusu. Geçtiğimiz günlerde rahip Felix Körner'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hadis projesine danışmanlık yaptığı ileri sürülmüş, ayrıca Diyanet imamlarına "AB uyum" dersleri/seminerleri verdiği iddia edilmişti.''