22 Mayıs 2010 Cumartesi

İki yanlış bir doğru etmiyor

''Efendimiz (s.a.v)'in vahyin kılavuzluğunda inşa ettiği birey ve toplumdan ne "özgürlükçüler"in, ne de "adaletçiler"in hayalindeki dünya çıkar! O, zenginlerin servetine ne cebren el koydu, ne de azgınlaşıp önüne geleni ezebileceği bir alan açtı. Zengine zenginlik içinde, yoksula da yoksulluk içinde Allah'ı razı etmenin ve Allah'tan razı olmanın yollarını öğretti. Böylece zengin zenginliğiyle, yoksul yoksulluğuyla Müslüman olmayı ve Allah'a ulaşmayı öğrendi.'' Dr. Ebubekir Sifil