23 Ocak 2010 Cumartesi

Lyon mektubu

''Efendimiz (s.a.v)'in Mekke müşrikleriyle mücadelede şiirin imkân ve avantajlarında en ileri boyutlarda yararlandığı vakıası bu gerçeği teyit eden en önemli unsur olarak dikkat çekiyor. Kelimeleri delip geçen oklar gibi Kureyş üzerine yağan Hassân b. Sâbit (r.a)'in bizzat Ruhu'l-Kuds (Cebrail a.s.) tarafından teyit görmesi üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir nokta. Hassân b. Sâbit (r.a)'in Kureyş kibrinin burnunu yere sürten beyitlerinin Bedir'de melekler ordusunun yardım ve teyidine mazhar olan mücahidlerin fiilî cihadından farklı bir yanı yoktu.

Buradan, sözün, yerinde ve gereği gibi söylendiğinde en güçlü silahtan bile daha etkili olduğu, sözün gücünü küçümsemenin hayatî bir hata olacağı sonucuna varmamız gerekiyor.'' Dr. Ebubekir Sifil