2 Mayıs 2009 Cumartesi

Allah (cc)

Cafeer-i Sadık (ks) hazretleri, Allah'ı bilmek üç kelime ile olur buyurdu :

1- Allah bir şeyden yaratılmadı

2- Bir şeyin içinde de değildir

3- Bir şeyin üzerinde de değildir. ( Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi (ks),Ehl-i sünnet itikadı)