12 Ekim 2008 Pazar

Sünni-Şii İhtilafı (3)

''Bu anlamda Şia, Sünnet’e ve Sahabe’den tevarüs edilen itikadî çizgiye uygun düşmeyen bir kısım kabulleri sebebiyle Ehl-i Sünnet tarafından “Ehl-i bid’at” içinde mütala edilmiştir/edilmektedir; Sünnî-Şii ihtilafını fer’î meselelerdeki ihtilafa işaret eden mezkûr rivayet ile açıklamak mümkün ve doğru değildir. '' Dr. Ebubekir Sifil