4 Temmuz 2010 Pazar

Ölçü 3

"İyiliklere gelince, onları şu üç şeyden birisi boşa çıkarır:

"Birincisi: Allah Teala'ya ortak koşmaktır. Bu konuda, "Her kim imanı inkâr ederse, yaptıkları boşa gitmiştir" buyurmuştur.

"İkincisi: Bir kimsenin, bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak, sıla-i rahim yapmak yahut sadece Allah Teala'nın rızasını gözeterek sadaka vermek gibi (güzel) amellerin ardından öfkelendiği zaman veya öfke durumu dışında iyilik yaptığı kimseye, iyiliğini başa kakarak "Seni hürriyetine ben kavuşturmadım mı, seni ziyaret etmedim mi?" diye eza vermesidir. Bu ve benzeri durumlarda o kimsenin sevabı boşa gider. Zira Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Sadakalarınızı (sadaka verdiğiniz kişiye) başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın." (2/el-Bakara, 264)

"Üçüncüsü ise insanlara riya için amel işlemektir. Çünkü insanlara riya ile yapılan salih ameli Allah Teala kabul etmez. (el-Beyâdî'nin el-Usûlu'l-Münîfi'sinde (125) burada "kendini beğenme" de iyilikleri iptal edici hususlar arasında zikredilmiştir. Ancak elimizdeki el-Âlim ve'l-Müte'allim nüshasında bu ifade mevcut değil.)

"Bunlar dışındaki günahlar ise iyilikleri silip ortadan kaldırmaz."Dr. Ebubekir Sifil