11 Mart 2010 Perşembe

Allah..(celle celalüh)


''Allah, hatıra gelen her şeyden başkadır. Gönülde ona şekil verilemez. Biz ancak bu âlemde ef'âl-i ilâhîye, âyât-ı ilâhîye ve hikmet-i ilâhîyeleri bir nizam halinde, müşahade eder, görürüz.

İnsan, Allah'ı idrâkten âciz olduğunu hissettiği dakikada onu idrak etmiştir...

Allah'ı bulamıyacağını anladığı dakikada insan Allah’ını bulmuştur...''
(Münir Derman ks.)